Auto Tuning Wallpapers

 


 

O Auto Tuning - NITRO - NOS

 

NOS (Nitrous Oxide System)
Nedá se zcela přesně říct, že tento záhadně vypadající způsob zvyšování výkonu patří do kapitoly o přeplňování motoru. Rovněž se však nedá tvrdit, že tomu tak není. Princip celého systému totiž nespočívá v "natlačení" většího kvanta kyslíku do spalovacího prostoru (o což u přeplňování jde), ale o dodání většího množství kyslíku, které umožní spálit podstatně více paliva (o to jde u přeplňování taktéž), a tím i většího výkonu motoru. V zásadě se jedná o vstřik kapalného oxidu dusíku (N2O) na začátek sacího potrubí, tak aby tuto změnu zareagovala veškerá čidla z řídící jednotky. Změnou podchlazeného oxidu dusíku z kapaliny na plyn dochází k prudkému ochlazení okolního nasávaného vzduchu (cca o 50oC),na jehož změnu hustoty zareaguje řídící jednotka zvýšením dodávky paliva. Navíc vliv tohoto ochlazení plnícího vzduchu v případě turbomotoru si jistě dokážete představit. Další výhodou je, že ve spalovacím prostoru dochází k uvolnění kyslíku, kterého N20 obsahuje asi 35 % (pro srovnání - ve vzduchu je ho asi 20 %). Díky tomuto opět dochází ke zvýšení dávky paliva a pochopitelně díky přebytku kyslíku k lepšímu spalování. Nárůst výkonu je při této "forsáži" opravdu velmi znatelný - podle typu motoru se může pohybovat od 30 do 50 %. Při opravdu "hard" použití, např. u dragsterů, jde tato hodnota podstatně výše. Při instalaci a používání tohoto systému je však nutno dbát na několik zásad.
- Celý systém se prodává jako stavebnice.Informace, z čeho se takový NOS-kit skládá, můžete získat třeba na internetových stánkách. N20 jinak známý jako "rajský plyn", se dá pořídit vcelku bez problému, avšak jeho používání má drobné riziko. Vzhledem k  tomu, že v České republice je k mání plyn pouze k lékařskému použití, a tudíž bez zápachu, jakákoliv porucha na těsnosti celé soustavy umístněné ve voze může posádku včetně vás bez problému uspat. Pokud se to stane za jízdy, není to určitě to nejlepší co vás mohlo potkat.
- Vzhledem ke značnému tepelnému namáhání motoru lze výkon takto maximalizovat pouze na velmi krátký čas - cca do 30 sec. Pokud se rozhodnete tuto "specialitu" používat rádi a často, nezbývá než počítat s rapidním poklesem životnosti motoru, protože co je moc, to je příliš.
- Další věcí je palivová soustava.Systém se dá použít jak pro vstřikování, kde je pochopitelně účinnější, tak i pro karburátorové motory.Každopádně však  v důsledku extrémní spotřeby může dojít k nedostatku paliva, což vyřeší jedině výkonnější palivové čerpadlo.
- Celá věc v žádném případě nemá schválení k užívání v běžných vozidlech a při provozu je nutno dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k unikání plynu či nesprávným naplněním (či přeplněním) tlakové nádoby k její explozi.

(Z knihy "Jak na tuning!)